ספר החודש > The Princess and the Rock

Is it possible to move a huge and heavy rock from the market square into the king’s palace? And how would you do it? This empowering tale about a big problem and a creative princess is inspired by a story from Rabbi Nachman of Breslov.

לפרטים נוספים

הסרטונים שלנו

לכל הסרטונים