Useful Information צוות בית הספר

טופס הסכמת הורים לפרסום תמונות ילדי הכיתה להורדה

  טופס אישור הורים לפרסום תמונות הטופס לכל הורי הכיתה טפסים להחתמת ההורים על אישור צילום נשמח מאוד לקבל תמונות שלכם עם …

מכתב להורים עולים – רוסית

שנה”ל תשע”ז הורים יקרים, ברוכים הבאים לספריית פיג’מה! לחץ לקריאה באנגלית, אמהרית וצפרתית . המלצות להורים בשפות אנגלית ורוסית, מופיע בעמוד כל …

מכתב להורים עולים – אנגלית

שנה”ל תשע”ז הורים יקרים, ברוכים הבאים לספריית פיג’מה! לחץ לקריאה ברוסית, אמהרית וצפרתית . המלצות להורים בשפות אנגלית ורוסית, מופיע בעמוד כל …

מכתב פתיחה להורים

שנה”ל תשע”ז הורים יקרים, ברוכים הבאים לספריית פיג’מה!

ספריית פיג’מה בכיתות א’-ב’

מורים יקרים,ספריית פיג’מה מגיעה לכיתות א’-ב’!  

מכתב פתיחה למורים

  מורים יקרים,ספריית פיג’מה מגיעה לכיתות א’-ב’!