ספר החודש > Fed Up

Shraga the seal lives at the North Pole and to him every day seems the same: cold and snowy, with fish for lunch. Shraga has had enough. When and where will Shraga be content with what he has? A wise and amusing story, during which Shraga comes to understand that he who is happy with his lot is truly rich.

לפרטים נוספים

הסרטונים שלנו

לכל הסרטונים