Kindergarten Books > Sick Day for Amos McGee

Sick Day for Amos McGee

Written by Philip Stead / Illustrated by Erin E. Stead / Publisher: Kinneret

Distribution: 60,000 copies in 2012

Amos McGee has a special connection with his friends at the zoo.  One morning Amos wakes up sick and doesn’t arrive at the zoo.  What will his friends do?

Family Activities

Amos McGee has a special connection with his friends at the zoo.  One morning Amos wakes up sick and doesn’t arrive at the zoo.  What will his friends do?

Read More   

Classroom Activities

דיירי גן החיות הפתיעו את מוריס החולה בביקור משמח. זו היתה ההזדמנות שלהם לעזור לו ממש כפי שהוא עוזר להם. הם הקלו על בדידותו ושיפרו את מצב רוחו.הסיפור מעניק הזדמנות ...

Read More   

Sick Day for Amos McGee / Philip Stead 

Amos McGee has a special connection with his friends at the zoo.  One morning Amos wakes up sick and doesn’t arrive at the zoo.  What will his friends do?

The suggestions for parents deal with helping one another and with the mitzva of visiting the sick, and accompany them with the saying: “A person is repaid in the same measure that he gave.”  (Babylonian Talmud, Tractate Sota, p. 8, column 2).

Visiting the Sick

The residents of the zoo surprised sick Amos with a visit to cheer him up.  It was their opportunity to help him just as he helps them.  They eased his loneliness and improved his mood.

Visiting the sick is a mitzva “that has no limit” (Nedarim, p. 39, column 2).  That is to say, it has no precise measure.  This is because each person who is sick needs help to a different degree, and each visitor can help in a different way.  A visit can help the sick person with things that are difficult for him to do alone, but beyond that, the visit is important because it improves the disposition of the one who is sick, and that can be crucial for recovery.

“A person is repaid in the same measure that he gave.” 

Amos helped each animal according to its special needs:  The tortoise wanted to win the race, the penguin was shy and the owl was afraid of the dark.  The wise men of the Talmud said:  “A person is repaid in the same measure that he gave.” (Sota, p. 8, column 2).  The significance of the saying is:  The way in which we treat others, so they will relate to us.  Each animal received from the zookeeper treatment that precisely suited him, and when the time came, they all offered him help with sensitive attention, until he gained strength and recovered.

פעילות בחיק המשפחה

 • The fine illustrations that were created by Erin Stead, describe how Amos takes care of each animal.  You can look at them together with your child, and ask:  Which animal would you like to be (including an animal that does not appear in the book), and what wish would you request from Amos McGee?
 • A red balloon, a sparrow and a tiny mouse are “hidden” inside the book’s illustrations.  Invite your children to discover them and examine how they are integrated into the story.
 • Amos McGee lives on his own.  Do you know someone in your area (a neighbor, or a family member) who lives alone?  You can invite the children to think of ways in which to make that person happy, perhaps with a greeting card drawn by your child or with an actual visit.
 • In the middle of the story you will find a number of pages with illustrations only, with no accompanying text.  This is an opportunity to ask your children to “read” to you the course of events of the story.
 • The trees in the book are created by the method of printing.  You too can prepare a print with your children.  Take a piece of paper and on one half of the page paint a form with gouache or water colors.  Fold the page in half, and then, open it.  At the top of the page there will appear a symmetrical print of the form that you drew. After the paint dries your child can add to the splash of color a tree trunk, or change it to depict an animal that they love.
 • Amos McGee takes care of his friends, and they in turn take care of him when he is sick.  The children will surely be happy to set up an “animal hospital” and act out “visiting the sick” with their stuffed animals and toys.  You can also pretend to be sick, and to let them take care of you!
 • You can tell your children about a visit to the sick that you made in the past, or about a visit that you received when you were sick.  Suggest to your children that they think about how they can make a friend or a relative happy (for example: placing a telephone call, drawing a get-well card, or sending a small gift).
 • Amos and the owl are afraid of the dark.  It would be interesting to know which suggestions the children would make to help them overcome their fear.
 • “A person is repaid in the same measure that he gave.”  As parents we often note that our children treat others according to the way we treat them.  You can create a nice game:  Prepare a small surprise for your child (a special note left next to his/her bed, a table set in a fanciful manner, etc.).  They in turn can prepare a small surprise that they know will make you happy.

גננת יקרה,

מוריס מגי הוא שומר גן החיות. כל בוקר הוא מגיע אל הגן, ומטפל בכל אחת מן החיות באופן מיוחד. בוקר אחד מתעורר מוריס חולה ואינו מגיע לגן החיות. מה יעשו חבריו?

ביקור חולים

דיירי גן החיות הפתיעו את מוריס החולה בביקור משמח. זו היתה ההזדמנות שלהם לעזור לו ממש כפי שהוא עוזר להם. הם הקלו על בדידותו ושיפרו את מצב רוחו.

ביקור חולים היא מצווה "שאין לה שיעור" (נדרים, לט ע"ב), כלומר, אין לה מידה מדוייקת. זאת משום שכל חולה זקוק לעזרה במידה שונה וכל מבקר יכול לסייע בצורה אחרת. ביקור יכול לסייע לחולה בדברים שקשה לו לעשות לבד, אך מעבר לזאת, חשיבות הביקור בכך שהוא משפר את מצב רוחו של החולה, ודבר זה חשוב מאד להחלמה.

במסגרות קבוצתיות של הגיל הרך, ילדים (וגננות!) מרבים לחלות. הסיפור מעניק הזדמנות "לשדרג" את הבנת הילדים בנושא ולהתייחס לביקור חולים בגן.

"במידה שאדם מודד, בה מודדין לו"

מוריס עזר לכל חיה לפי צרכיה המיוחדים: הצב רצה לנצח בתחרות, הפינגווין היה ביישן והינשוף פחד מהחושך. חכמי התלמוד אמרו: "במידה שאדם מודד - בה מודדין לו" (סוטה ח ע"ב). משמעות הפתגם: כפי שאנו מתייחסים אל אחרים, כך יתייחסו אלינו. כל אחת מן החיות קיבלה משומר הגן יחס שהתאים לה בדיוק, ובבוא העת הגישה לו עזרה בתשומת לב רגישה, עד שהתחזק והבריא.

החיים בצוותא בגן הילדים גם הם מחזקים את האימרה מהתלמוד. לפעמים אנו שומעות הערות כגון "למה מותר לו ואסור לי? זה לא פייר!" אנחנו כגננות מכירות היטב את החשיבות של התאמת ההתייחסות שלנו לצרכים ויכולות השונים של הילדים. מצפייה בנו וחיקוי מעשינו, גם ילדי הגן לומדים ליישם את הפתגם "במידה שאדם מודד, בה מודדין לו".

רעיונות לשילוב הספר בגן

 • האיורים בספר מלווים במדויק את העלילה, וגם מציעים עלילת משנה באמצעות חפצים מוסתרים - דבר שמאפשר לילדים "לקרוא" את מהלך הסיפור גם בלי להבין את הכתוב. עוד בטרם הקראת הסיפור לילדים, תנו להם זמן לדפדף בספר ולנסות להבין אותו. תאפשרו לילדים לספר מה רואים בכל עמוד ועמוד, ובהמשך תראו כמה קרובים הם לטקסט הכתוב.
 • "במידה שאדם מודד, בה מודדין לו": מוריס מעניק טיפול מיוחד לכל חיה בגן החיות, גם טיפול שנראה לנו מצחיק ומשעשע. תוכלו ולשאול את הילדים: איזו חיה הייתם רוצים להיות (גם כזו שאינה מופיעה בספר), ואיזו בקשה הייתם מבקשים ממוריס מגי?
 • בתוך איורי הספר "מתחבאים" בלון אדום, ציפור ועכברון. הזמינו את הילדים לגלות אותם ולבדוק כיצד הם משתלבים בסיפור. גם הילדים יכולים להכין "תמונה בתוך תמונה". הזמינו את הילדים לצייר ציור ו"להחביא" בתוכו חפץ שאינו שייך. תנסו לנחש מה החביא כל ילד בתמונה שלו, ובקשו ממנו להסביר למה בחר בחפץ שצייר.
 • העצים בספר מצויירים בשיטה של הדפס. גם הילדים יכולים להכין הדפס. לוקחים דף נייר ומציירים על חצי עמוד צורה בצבע גואש או צבע מים. מקפלים את הדף לשניים, ולאחר מכן פותחים אותו. בראש העמוד מתקבלת הדפסה סימטרית של הכתם שציירתם. אפשר לשאול את הילדים למה דומה הצורה של הכתם המופשט, ולאחר שהצבע מתייבש להציע להם להשלים את התמונה כראות עיניהם.
 • מוריס מגי מטפל בחבריו, והם מטפלים בו כאשר הוא חולה. אלו אביזרים קיימים בפינת המשחק הסוציו-דרמטי בגן, שמעודדים משחק "כאילו" סביב ביקור חולים? בנוסף לציוד רפואי, האם יש שם קומקום וכוסות לתה, פרחים ריחניים, ... ככל שהפינה למשחק סוציודרמטי בגן תהיה מצוידת באביזרים מתאימים, כך יתרגלו ילדי הגן את מצוות "ביקור חולים" במשחק הספונטני שלהם. השתתפו במשחק עם הילדים: תנו להם לטפל בכם ולהרגיע אתכם, ספרו להם מה עוזר לכם כשאתם מרגישים לא טוב.
 • מוריס והינשוף מפחדים מן החושך. זו הזדמנות לשוחח עם הילדים על פחדים, ולהיזכר בספרי ילדים נוספים העוסקים בנושא.
 • כולנו מכירים את הערך של חיקוי בלמידה של ילדים צעירים. כל מעשה שלנו, כל התייחסות לאחר – נקלטים אצל הטף. לעתים קרובות אנחנו יכולים לראות כי על פי היחס שאנו נותנים לילדים, כך הם נוהגים בסביבתם הקרובה. ניתן לתרגל נתינה ודאגה לאחר במשחקים כגון "גמד וענק". שימו לב שכל אחד מתנסה הן בנתינה, הן בקבלה.
 • אפשר למצוא שפע רעיונות נוספים לפעילות בגן בעקבות הערך "ביקור חולים" בדף לגננת עבור הספר "דב מרגיש לא טוב" כאן .

 

 

 

 

From the Field

 • הגננת הלנה וולקיס, גננת גן חליל בפתח-תקווה, כתבה לנו דברים מרתקים על פעילותה בגן- טרם קריאת הספר לילדים, קראתי את הספר בעצמי וחשבתי אילו חלקים יהיו המעניינים ביותר עבור הילדים, ולמה הם ישימו לב במיוחד. התוצאה הייתה לא צפויה – הקראתי את הספר לילדים ולאחר מכן העלתי בפניהם מספר שאלות, למשל מה היה בעיניהם מצחיק בספר? תשובות הילדים – פיל שמשחק שחמט, צב שתמיד מנצח בריצה, פינגווין ביישן, ינשוף שפוחד מהחושך. בהקשר זה התחלתי לפתח את דמיון הילדים דרך משחק "בלבולים", כל ילד המציא האנשות משלו וצייר אותם. דוגמאות: עכבר שרודף אחרי חתול, דגים מדברים המעוררים את הילדים בבוקר, אריה פחדן וכו'. כאשר קראתי את הספר, חשבתי שיהיה מובן מאליו עבור הילדים נושא ביקור החולים, אך הם לא הבינו מהו ביקור חולים ומה משמעותו. במקום זה נעצרתי והסברתי להם את חשיבות הנושא. על השאלה כיצד התייחס מוריס לחיות, הילדים ענו – טוב מאוד – אך הם לא שמו לב לנושא החשוב, שלכל חיה מוריס העניק יחס מיוחד, בהתאם לצרכיה. מסתבר שיחסו המיוחד לכל חיה הוחזר אליו בעת הצורך. כך ניגשתי אל שאלת ביקור החולים ולמשמעות של להיות קשוב ואדם אחר. כמובן שהילדים ביקרו את קרוביהם יחד עם ההורים, אך כאשר חבריהם מהגן חולים, הם לא יודעים לקשר זאת לאותו ביקור, ולא ידעו כיצד לנהוג. הסברתי להם שיש ברשותם דף קשר, וניתן להתקשר בעזרת ההורים, לשאול כיצד הילד החולה מרגיש, לאחל לו החלמה מהירה ולהכין לו ציור המאחל בריאות. בעזרת ספר זה הילדים למדו על גישה נכונה ביחס למעשיהם, כלפי אנשים אחרים וכלפי הסביבה.
 • כותבת לנו מאיה דקל, גננת גן נוף בפתח תקווה: "בצירוף מקרים, ילדה מהגן נעדרה מספר ימים עקב ניתוח בעין. הילדים חשבו מה אפשר לעשות עבורה כדי לשמח אותה. הכנו לה אלבום ציורים מהילדים, הילדים הביעו רצון להביא הפתעות קטנות מהבית עשינו לה חבילה יפה בצירוף הספר כמובן. תיאמנו עם ההורים שלה ושלוש חברות טובות שלה מהגן ביקרו אצלה בבית אחה"צ .

תהיה בריא מוריס מגי / פיליפ סטיד

תרגום לרוסית של ההצעות להורים המודפסות בעמודים הראשונים של הספר

Будь здоров, Морис Меги

Филипп Стид

Дорогие родители!

Морис Меги работает смотрителем в зоопарке. Каждое утро он приходит в зоопарк и заботится о каждом животном так, как тому требуется. Однажды, проснувшись, он чувствует, что заболел, и не идет на работу. Что будут делать его друзья-животные? Посещение больных Животные, живущие в зоопарке, неожиданно приходят навестить и порадовать его. Таким образом они помогли ему точно также, как он помогал им. Они скрасили его одиночество и подняли ему настроение. Посещение больных – это заповедь, у которой «нет меры» (Недарим, 39,2), т.е. она не поддается точному измерению. Это потому, что больному требуется разная помощь, и каждый, кто приходит к нему, может помочь ему по-разному. Навещая больного, можно помочь ему сделать то, что ему трудно сделать самому, но еще важнее, что визит поднимает настроение больного, а это очень нужно для того, чтобы больной выздоровел.

«Мерой, которой меряет человек, – отмеряют ему»

Морис помогал каждому животному в том, в чем оно особенно нуждалось: черепаха хотела выиграть в соревновании, пингвин был очень стеснительный, а сова боялась темноты. Мудрецы – талмудисты говорили: «Мерой, которой меряет человек, – отмеряют ему» (Трактат Сота, 8,2) . Значение этого высказывания в том, что как мы относимся к другим, так и они будут относиться к нам. Каждое животное получало от смотрителя отношение, подходящее именно ему, и, когда представилась возможность, они помогали ему внимательно и заботливо до тех пор, пока к нему не вернулись силы и здоровье.

Занятия в кругу семьи

- Тонкие иллюстрации, которые сделала Эрин Стид, показывают, как Морис заботится о каждом животном. Рассмотрите их вместе с детьми и спросите их: на месте какого животного они хотели бы быть (даже если о нем не говорится в книжке), и о чем бы они тогда попросили Мориса Меги?

- На иллюстрациях в книжке «прячутся» красный шарик, птичка и мышка. Предложите детям найти их и подумать, как они вписываются в рассказ.

- Морис Меги живет один. Знаете ли вы кого-нибудь (соседей или родственников), которые живут одни? Можно предложить детям подумать, чем можно их порадовать, например, нарисовать и послать им приветствие или даже навестить их.

- Посередине книжки есть несколько страниц без текста, только с иллюстрациями. Это прекрасная возможность попросить детей «прочитать» для вас продолжение рассказа.

- Деревья в книжке нарисованы способом «оттиска» или «кляксографии». Вы тоже можете вместе с детьми приготовить оттиск. Берете лист бумаги и на половине листа рисуете гуашью или акварелью какое-либо пятно. Складываете лист вдвое и потом раскрываете его. На листе появляется симметричный оттиск того, что вы нарисовали. После того, как краска высохнет, можно дорисовать ствол дерева или превратить пятно в какую-либо зверюшку, которая вам нравится.

- Морис Меги заботится о своих друзьях, и они заботятся о нем, когда он заболевает. Детям, конечно, понравится идея поиграть в «больницу для зверей» и представить посещение больных со своими игрушками или домашними животными. Можно также поиграть с ними в «больного понарошку» и дать им «полечить» вас.

- Расскажите вашим детям о том, как вы навещали больных, или о том, как вас навещали, когда вы были больны. Предложите вашим детям подумать, чем можно порадовать больного (друга или родственника). Например, позвонить по телефону, послать рисунок с пожеланием выздоровления или маленький подарок.

- Морис и сова боятся темноты. Интересно, какие советы могут дать им дети, чтобы они преодолели свой страх?

- «Мерой, которой меряет человек, – отмеряют ему». Нам, как родителям, видно, что наши дети относятся к окружающим так, как те относятся к ним. Можно предложить им поиграть в приятную игру: вы приготовьте для детей маленький сюрприз (маленькое приветствие возле кровати, забавно накрытый стол и т.п.) И они в свою очередь тоже приготовят для вас маленький сюрприз, который может вас порадовать

תהיה בריא מוריס מגי

פיליפ סטיד

תרגום לאנגלית של ההצעות לפעילות בחיק המשפחה

 

Sick Day for Amos McGee / Philip Stead 

Amos McGee has a special connection with his friends at the zoo.  One morning Amos wakes up sick and doesn’t arrive at the zoo.  What will his friends do?

The suggestions for parents deal with helping one another and with the mitzva of visiting the sick, and accompany them with the saying: “A person is repaid in the same measure that he gave.”  (Babylonian Talmud, Tractate Sota, p. 8, column 2).

Visiting the Sick

The residents of the zoo surprised sick Amos with a visit to cheer him up.  It was their opportunity to help him just as he helps them.  They eased his loneliness and improved his mood.

Visiting the sick is a mitzva “that has no limit” (Nedarim, p. 39, column 2).  That is to say, it has no precise measure.  This is because each person who is sick needs help to a different degree, and each visitor can help in a different way.  A visit can help the sick person with things that are difficult for him to do alone, but beyond that, the visit is important because it improves the disposition of the one who is sick, and that can be crucial for recovery.

“A person is repaid in the same measure that he gave.” 

Amos helped each animal according to its special needs:  The tortoise wanted to win the race, the penguin was shy and the owl was afraid of the dark.  The wise men of the Talmud said:  “A person is repaid in the same measure that he gave.” (Sota, p. 8, column 2).  The significance of the saying is:  The way in which we treat others, so they will relate to us.  Each animal received from the zookeeper treatment that precisely suited him, and when the time came, they all offered him help with sensitive attention, until he gained strength and recovered.

Family Activities

 • The fine illustrations that were created by Erin Stead, describe how Amos takes care of each animal.  You can look at them together with your child, and ask:  Which animal would you like to be (including an animal that does not appear in the book), and what wish would you request from Amos McGee?
 • A red balloon, a sparrow and a tiny mouse are “hidden” inside the book’s illustrations.  Invite your children to discover them and examine how they are integrated into the story.
 • Amos McGee lives on his own.  Do you know someone in your area (a neighbor, or a family member) who lives alone?  You can invite the children to think of ways in which to make that person happy, perhaps with a greeting card drawn by your child or with an actual visit.
 • In the middle of the story you will find a number of pages with illustrations only, with no accompanying text.  This is an opportunity to ask your children to “read” to you the course of events of the story.
 • The trees in the book are created by the method of printing.  You too can prepare a print with your children.  Take a piece of paper and on one half of the page paint a form with gouache or water colors.  Fold the page in half, and then, open it.  At the top of the page there will appear a symmetrical print of the form that you drew. After the paint dries your child can add to the splash of color a tree trunk, or change it to depict an animal that they love.
 • Amos McGee takes care of his friends, and they in turn take care of him when he is sick.  The children will surely be happy to set up an “animal hospital” and act out “visiting the sick” with their stuffed animals and toys.  You can also pretend to be sick, and to let them take care of you!
 • You can tell your children about a visit to the sick that you made in the past, or about a visit that you received when you were sick.  Suggest to your children that they think about how they can make a friend or a relative happy (for example: placing a telephone call, drawing a get-well card, or sending a small gift).
 • Amos and the owl are afraid of the dark.  It would be interesting to know which suggestions the children would make to help them overcome their fear.
 • “A person is repaid in the same measure that he gave.”  As parents we often note that our children treat others according to the way we treat them.  You can create a nice game:  Prepare a small surprise for your child (a special note left next to his/her bed, a table set in a fanciful manner, etc.).  They in turn can prepare a small surprise that they know will make you happy.