Kindergarten Books > It’s Mine

It’s Mine

Text: Ran Cohen Harounoff / Illustrations: Liora Grossman / Hebrew Publisher: Ma'ariv

Distributed in November-December 2016

In It’s Mine we set out on an adventure and meet a rabbit that lost its carrot, a princess looking for her frog, a clown who has misplaced his balloon, and a little boy who seeks to return a ball to its rightful owner. The end of the journey is one final discovery, in the form of a new friend.

Family Activities

Dear Parents, In It's Mine we set out on an adventure and meet a rabbit that lost its carrot, a princess looking for her frog, a clown who has misplaced his balloon, and a little boy who seeks to return a ball to its rightful owner. The end of the journey is one final discovery, in the form of a ...

Read More   

Classroom Activities

Gallery

עשיתם פעילות מיוחדת בעקבות קריאת הספר? הצטלמתם איתו? שתפו אותנו כאן

It's Mine

Ran Cohen Harounoff / Illustrations: Liora Grossman

,Dear Parents
In It's Mine we set out on an adventure and meet a rabbit that lost its carrot, a princess looking for her frog, a clown who has misplaced his balloon, and a little boy who seeks to return a ball to its rightful owner. The end of the journey is one final discovery, in the form of a new friend.

Hashavat Aveida – Returning Lost Objects
"… every lost thing of your brother's, which he had lost, and you have found, you may not ignore…" (Deuteronomy, 22:3)

"I can’t find my shoes…"
"I lost my lunchbox in kindergarten…"
"I found a ball on the street…"
Lost and found objects are part of daily life, particularly among children.
Returning a lost object to its owner is a demonstration of personal integrity, concern for others, and respect for their property. It may be difficult to let go of the object found, or find the person who lost it, but the Torah tells us it should never be ignored, and that we must make an effort to return it to its rightful owner.

פעילות בחיק המשפחה

 • Throughout the book, illustrator Liora Grossman has depicted each of the objects lost by the characters in the story. You may want to look through it together, and search for all the missing items. Have you found them all? Have you ever looked for something and realized it was hiding "right under your nose"?
 • Page by page, Aviv meets a tractor, princess, cloud and clown that claim "It's mine!", but none give all the signs describing the ball that he had found. You may want to play a similar guessing game: one player closes their eyes, while the other chooses a small object, hides it behind their back, and describes it using some identifying features. The first player then opens their eyes and tries to guess which object is being described and concealed.
 • How can we refrain from losing things that are important to us? Ask your child to offer some ideas about how to take care of their property, and share some tips with them on how you make sure you don't lose yours.
 • Have you or your child ever lost something you loved? How did you feel? Have you found a lost object? Perhaps you too will have the privilege of returning it to its rightful owner! You may want to make a 'lost object' poster with a description of what you have found, along with your telephone number. You could go out on the street together and put the poster up in a public place. If anyone calls, don’t forget to ask them for signs to make sure you indeed return the object to its rightful owner.
 • At the end of the story, Aviv and Yuval play ball together. You too can to play ball – passing it to one another, trying to shoot hoops, or kicking it toward the goal… just make sure you don’t lose it!

רעיונות לשילוב הספר בגן

 • "לאביב שיעמם, כבר נמאס לו לשחק בבית לבד." אפשר לשוחח עם הילדים: האם לפעמים גם לכם משעמם? מה אתם עושים כשמשעמם לכם? מה אביב עשה?
 • כדאי לאפשר לילדים לעיין באיורים הצבעונים של ליאורה גרוסמן. בעקבות הספר גם הם יכולים לצייר בעפרונות צבעוניים ציורים שממלאים את כל הדף.
 • בעקבות הסיפור ניתן לשוחח על ההתמודדות הנדרשת בהשבת אבדה: איך הם מרגישים כאשר הם מוצאים או מאבדים חפצים? מה יכול להיות קשה כאשר מוצאים חפץ? ואיך אפשר בכלל להחזיר אבדה?
 • בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בירושלים מקום מיוחד שנקרא "אבן הטוען" אליו היו מביאים אבדות. מי שאיבד חפץ היה ניגש לאבן הטוען, בתקווה שהמוצא הישר יחזיר לה אותו שם. אבן הטוען נקראה כך מכיוון שעל אבן זו היו מכריזים ("טוענים") על חפצים שאבדו או נמצאו. מי שאיבד חפץ נדרש לתאר אותו בסימנים, וכאשר התיאור התאים לחפץ שנמצא – היה מקבלו חזרה. גם אתם יכולים להכין בגן פינת אבדות ומציאות- "אבן הטוען" מיוחדת לגן שלכם.
 • זו הזדמנות לשוחח עם הילדים על שמירת חפצים, אפשר לבקש מהילדים עצות שיעזרו לנו לשמור על החפצים. כדאי ללמד את הילדים שגם היום יש מקומות שאליהם מביאים אנשים דברים שמצאו (למשל, למשטרה או למחלקות אבדות ומציאות במקומות ציבוריים).
 • אפשר להתחפש לילד שנכנס לגן כדי לחפש חפץ שאבד לו. את יכולה לרמוז לילדים מהו החפץ שאיבדת: "הוא כתום כמו גזר", "אפשר לחבק אותו, הוא רך ושעיר"..., ועל הילדים לנחש על פי הסימנים מהי האבדה שאיבדת, עד שיגלו את הדובי הכתום שאיבדת בפינת הבובות. בהמשך ניתן להזמין כל פעם ילד אחר, שיתחלף אתך בתפקיד וייתן רמזים לחפץ אחר בגן.
 • תוכלי לבקש מהילדים לצייר המשך לסיפור, לאן אביב ויובל התגלגלו עם הכדור? את מי הם פגשו? ובמה שיחקו?
 • רעיונות ופעילויות נוספות בעוד ספרי ספריית פיג'מה העוסקים בהשבת אבדה:

  פעמון הזהב

  "תרנגולים שהפכו לעיזים"

  "תרנגולת אחת קטנה"

From the Field

זה שלי

מאת: רן כהן אהרונוב|  איור: ליאורה גרוסמן

תרגום לרוסית של ההצעות לפעילות בחיק המשפחה

Это мое

Автор: Ран Коэн-Аронов

Иллюстратор: ЛиораГроссман

Дорогие родители!

Вместе мы отправляемся в увлекательное путешествие по книге. На пути нам встретятся разные персонажи: потерявший морковку заяц, ищущая ускакавшую лягушку принцесса, клоун, у которого улетел воздушный шарик, и мальчик, ищущий хозяина найденного мяча. В конце пути нас ждет настоящая находка – новый друг.

 

Ашаватаведа – заповедь Торы об обязанности возвращения найденного

«И так же поступи со всякой потерей брата твоего, что будет потеряно им, а ты найдешь; не можешь ты устраниться» (Второзаконие 22, 3).

«Никак не могу найти мои босоножки…»

«Я потерял сумку для обеда в детском саду…»

«Я нашла мяч на улице…»

Все мы постоянно что-то находим и теряем, в детстве это случается еще чаще. Осознание необходимости вернуть находку хозяину базируется на целом комплексе моральных ценностей, таких как честность, забота о ближнем, соблюдение неприкосновенности чужого имущества. Порой бывает непросто отказаться от приятной находки, не всегда легко найти хозяина найденной вещи. Тора учит нас, что следует прилагать все усилия для нахождения законного хозяина утерянной вещи.

 

Читаем и играем дома

 • На иллюстрациях ЛиорыГроссман запечатлены существа и предметы, потерянные героями книги. Полистайте книгу вместе с детьми, попытайтесь отыскать потерянное. Все ли вам удалось найти? Приходилось ли и вам долго искать то, что лежало «прямо под носом»?
 • На своем Пути мальчик Авив встречает трактор, принцессу, облако и клоуна. На вопрос о находке все как один отвечают: «Это мое!» Но никто из этих героев не дает точного описания найденного мальчиком мяча. Поиграйте вместе с детьми в игру: один из участников закрывает глаза, второй – выбирает небольшую вещицу, прячет ее у себя за спиной и описывает ее. Первый участник открывает глаза и пытается, на основе описания, угадать, о чем идет речь.
 • Подумайте вместе о том, как уменьшить риск потери дорогих нам вещей. Выслушайте предложения детей, поделитесь с ними своими соображениями.
 • Теряли ли вы или ваши дети любимые вещи? Попытайтесь вместе вспомнить, какие чувства вы испытывали, узнав о пропаже. Может быть, вы находили потерянные другими вещи? Вернуть пропажу хозяину – настоящая удача! Нарисуйте вместе с детьми объявление о находке. Опишите найденную вещь, напишите ваш номер телефона. Затем вместе повесьте объявление на улице на видном месте. Если вам позвонят, не забудьте спросить об отличительных знаках вещи, чтобы удостовериться, что перед вами ее законный хозяин.
 • В конце книги Авив и Юваль вместе играют в мяч. Вы тоже можете поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. Только смотрите не потеряйте мяч!

Приятного чтения и плодотворной беседы!

It's Mine / Ran Cohen Harounoff

Illustrations by Liora Grossman

 

Dear Parents,

In It's Mine we set out on an adventure and meet a rabbit that lost its carrot, a princess looking for her frog, a clown who has misplaced his balloon, and a little boy who seeks to return a ball to its rightful owner. The end of the journey is one final discovery, in the form of a new friend.

Hashavat Aveida – Returning Lost Objects

"… every lost thing of your brother's, which he had lost, and you have found, you may not ignore…" (Deuteronomy, 22:3)

"I can’t find my shoes…"

"I lost my lunchbox in kindergarten…"

"I found a ball on the street…"

Lost and found objects are part of daily life, particularly among children.

Returning a lost object to its owner is a demonstration of personal integrity, concern for others, and respect for their property. It may be difficult to let go of the object found, or find the person who lost it, but the Torah tells us it should never be ignored, and that we must make an effort to return it to its rightful owner.

 


Family Activities

 • Throughout the book, illustrator Liora Grossman has depicted each of the objects lost by the characters in the story. You may want to look through it together, and search for all the missing items. Have you found them all? Have you ever looked for something and realized it was hiding "right under your nose"?
 • Page by page, Aviv meets a tractor, princess, cloud and clown that claim "It's mine!", but none give all the signs describing the ball that he had found. You may want to play a similar guessing game: one player closes their eyes, while the other chooses a small object, hides it behind their back, and describes it using some identifying features. The first player then opens their eyes and tries to guess which object is being described and concealed.
 • How can we refrain from losing things that are important to us? Ask your child to offer some ideas about how to take care of their property, and share some tips with them on how you make sure you don't lose yours.
 • Have you or your child ever lost something you loved? How did you feel? Have you found a lost object? Perhaps you too will have the privilege of returning it to its rightful owner! You may want to make a 'lost object' poster with a description of what you have found, along with your telephone number. You could go out on the street together and put the poster up in a public place. If anyone calls, don’t forget to ask them for signs to make sure you indeed return the object to its rightful owner.
 • At the end of the story, Aviv and Yuval play ball together. You too can to play ball – passing it to one another, trying to shoot hoops, or kicking it toward the goal… just make sure you don’t lose it!

Enjoy reading and discussing the book together!