Kindergarten Books > Duck! Rabbit!

Duck! Rabbit!

Written by Amy Krouse Rosenthal / Illustrated by Tom Lichtenheld / Publisher: HaKibbutz HaMeuchad

Distribution: 110,000 copies in 2014

What do you see in the picture? Is it a rabbit, or a duck?  It all depends on how you look at it. A humorous, deceptively simple story demonstrating how people may hold different perceptions of the same reality.

Family Activities

מה רואים בתמונה? האם זה ארנב, או ברווז? תלוי איך מסתכלים. הספר מדגים איך אפשר לראות  אותה מציאות מנקודות מבט שונות, וכיצד אנשים מפרשים באופן שונה את מה שהם רואים...

Read More   

Classroom Activities

הסיפור הפשוט והמשעשע "ברווז! ארנב!" מדגים את הקלות שבה ניתן לראות אותו דבר מזוויות שונות, ולהסיק מסקנות שונות. היכולת לראות את המציאות דרך העיניים של האחר חיונית ...

Read More   

הורים יקרים,

מה רואים בתמונה? האם זה ארנב, או ברווז? תלוי איך מסתכלים. הספר מדגים איך אפשר לראות  אותה מציאות מנקודות מבט שונות, וכיצד אנשים מפרשים באופן שונה את מה שהם רואים.

 

"בשלושה דברים אדם משתנה [שונה] מחברו: בקול, במראה ובדעת" (סנהדרין דף ל"ח עמוד א)

החיים מזמנים לכל אחד מאיתנו מצבים של מחלוקת ואי-הסכמה. מציאת הדרך לחיות בשלום עם דעות שונות היא אתגר גדול. לפעמים אנחנו כל כך בטוחים שהצדק עמנו, ומתוך כך מבטלים את דעתו של הזולת. לעיתים כשאחרים אינם מסכימים איתנו (בייחוד אם הם צעירים מאיתנו), אנחנו חושבים שהם פשוט אינם מבינים או שאינם יודעים, ומנסים בכל כוחנו לשכנע אותם  בטעותם. חשוב לזכור שאם עוצרים לרגע ומסתכלים מזווית אחרת, אפשר למצוא עוד נקודות מבט חדשות ומעניינות.

הסיפור הפשוט והמשעשע "ברווז! ארנב!" מדגים את הקלות שבה ניתן לראות אותו דבר מזוויות שונות, ולהסיק מסקנות שונות. היכולת לראות את המציאות דרך העיניים של האחר מאפשרת לנו לשקול שוב את עמדתנו ולהתייחס לדעות של חברינו בהבנה ובאמפתיה.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

פעילות בחיק המשפחה

 • כשקראתם לראשונה את הספר, איזו חיה ראיתם – ברווז או ארנב? האם גם ילדיכם ראו את הדברים באותו אופן? האם הצלחתם בקלות לראות בכל פעם את בעל החיים באופן אחר? אילו הייתם צריכים להכריע, מה הייתם קובעים: האם זה ברווז או ארנב?
 • האם אפשר לראות משהו שאחרים אינם רואים, או שאינם מפרשים כמוך? אפשר לשחק "מה מסתתר בקשקוש": כל אחד בתורו מצייר ציור מופשט, ועל המשתתף השני לזהות בתוך התמונה דמות או עצם מוּכּרים, להוסיף פרטים חסרים ולצבוע אותם בצבע.
 • איך מרגישים כשהאחר אינו מצליח (או אינו מוכן) לראות את מה שאנחנו רואים? תוכלו להציג לילדיכם תמונות של אשליות אופטיות ולבקש מהם לספר מה הם רואים. שתי דוגמאות נודעות לתמונות "מבלבלות" הן תמונת האישה הזקנה והעלמה, והתמונה של כוס היין ושני הפרצופים (ניתן למוצאן באינטרנט אם תחפשו "תעתועי ראיה") – מה אתם רואים כשאתם מביטים בתמונות?
 • בסוף הסיפור מתחלפות נקודות המבט. מי שקודם לכן ראה ברווז מאמין עכשיו שזהו ארנב, ולהפך. האם פעם שיניתם את דעתכם בעקבות זווית הראייה של האחר? איך משכנעים מישהו להסתכל על המציאות דרך העיניים שלנו?
 • אפשר ליצור צלליות ידיים בצורה של ארנב (או ברווז!): מחשיכים את החדר ומאירים קיר אחד בפנס או במנורת קריאה חזקה. ממקמים את הידיים ליד מקור האור ויוצרים באמצעות האצבעות צורה של חיה. האם ניתן לזהות את החיה לפי הצלליות שעל הקיר? האם זהו ארנב או ברווז? בהמשך תוכלו ליצור חיות נוספות בעזרת כפות הידיים.
 • בכריכה הפנימית של הספר מצוירים עננים. האם זיהיתם צורה של חיה בתוך העננים? אפשר לצאת החוצה ולהביט בשמיים: מה רואים בעננים?

גננת יקרה,

מה רואים בתמונה? האם זה ארנב, או ברווז? תלוי איך מסתכלים. הספר מדגים כיצד ניתן לראות  אותה מציאות מנקודות מבט שונות, ואיך אנשים מפרשים באופן שונה את מה שהם רואים.

 

"בשלושה דברים אדם משתנה [שונה] מחברו: בקול, במראה ובדעת" (סנהדרין דף ל"ח עמוד א)

ילדי הגן שונים מאד זה מזה, וחווים יום יום מצבים של מחלוקת ואי-הסכמה. מציאת הדרך לחיות בשלום עם דעות שונות היא אתגר גדול. לפעמים אנחנו כל כך בטוחים שהצדק עמנו, ומתוך כך מבטלים את דעתו של הזולת. לעיתים כשאחרים אינם מסכימים איתנו, אנחנו חושבים שהם פשוט אינם מבינים או שאינם יודעים, ומנסים בכל כוחנו לשכנע אותם  בטעותם. חשוב לזכור שאם עוצרים לרגע ומסתכלים מזווית אחרת, אפשר למצוא עוד נקודות מבט חדשות ומעניינות.

הסיפור הפשוט והמשעשע "ברווז! ארנב!" מדגים את הקלות שבה ניתן לראות אותו דבר מזוויות שונות, ולהסיק מסקנות שונות. היכולת לראות את המציאות דרך העיניים של האחר חיונית לחיים בצוותא. היא מאפשרת לנו לשקול שוב את עמדתנו ולהתייחס לדעות של חברינו בהבנה ובאמפתיה.

רעיונות לשילוב הספר בגן

 • כדאי להציג לילדים את כריכת הספר ולשאול אותם: איזו חיה רואים בתמונה – ברווז או ארנב? האם כולם ראו אותה חיה? אפשר לבקש מהילדים לנסות להסביר לחבריהם כיצד לזהות את הברווז או הארנב. האם הצליחו לשכנע את חבריהם? אילו הייתם צריכים להכריע כקבוצה, מה הייתם קובעים: האם זה ברווז או ארנב? האם ההכרעה הקבוצתית חשובה או משמעותית?
 • כדאי לאפשר לילדים לקרוא את הספר יחד בזוגות, ללא התיווך שלך, ולהשתעשע בו. האם הספר הצחיק את הילדים? האם הוא הצחיק אותך?
 • האם אפשר לראות משהו שאחרים אינם רואים, או שאינם מפרשים כמוך? אפשר לשחק "מה מסתתר בקשקוש": הילדים מתחלקים לזוגות. כל אחד בתורו משרבט ציור מופשט, ועל המשתתף השני לזהות בתוך התמונה דמות או עצם מוּכּרים, להוסיף פרטים חסרים ולצבוע אותם בצבע.
 • בסוף הסיפור מתחלפות נקודות המבט. מי שקודם לכן ראה ברווז מאמין עכשיו שזהו ארנב, ולהפך. אפשר לשוחח עם הילדים, להזכיר להם חוויות משותפות ולשתף אותך בניסיון החיים שלכם: האם פעם שיניתם את דעתכם בעקבות זווית הראייה של האחר? איך משכנעים מישהו להסתכל על המציאות דרך העיניים שלנו?
 • אפשר ליצור צלליות ידיים בצורה של ארנב (או ברווז!): מחשיכים את החדר ומאירים קיר אחד בפנס או במנורת קריאה חזקה. ממקמים את הידיים ליד מקור האור ויוצרים באמצעות האצבעות צורה של חיה. האם ניתן לזהות את החיה לפי הצלליות שעל הקיר? האם זהו ארנב או ברווז? בהמשך תוכלו ליצור חיות נוספות בעזרת כפות הידיים.
 • בכריכה הפנימית של הספר מצוירים עננים. האם הילדים מזהים צורה של חיה בתוך העננים? אפשר לצאת החוצה ולהביט בשמיים: מה רואים בעננים?
 • איך מרגישים כשהאחר אינו מצליח (או אינו מוכן) לראות את מה שאנחנו רואים? תוכלו להציג לילדים תמונות של תעתועי ראייה או אשליות אופטיות, ולבקש מהם לספר מה הם רואים. שתי דוגמאות נודעות לתמונות "מבלבלות" הן תמונת האישה הזקנה והעלמה, והתמונה של כוס היין ושני הפרצופים.
 • הידעתם? סיפור הילדים "ברווז! ארנב!" מבוסס על תעתוע ראייה שצייר פסיכולוג אמריקני בשם ג'וסף ג'סטרו ב- 1899, ופרסם במאמר מדעי על הקשר בין המוח לבין ראייה. מאז פורסמו תמונות נוספות של ברווז-ארנב, כמו זו, וכן תעתועי ראייה של חיות אחרות כמו חמור-כלב ים, וברבור-סנאי .

סופי קינן מגן מירון ברחובות ביקשה מהילדים שיציירו דבר שיכול להתפרש בשני אופנים שונים.


רחל בלכר מגן לילך ברמת גן נתנה לילדים התחלה של ציור לא מוגדר וכל ילד המשיך אותו לפי דמיונו.


כתבה לנו הגננת פנינה פרנס מגן טרום חובה בישוב נחליאל: הבאתי תעתועי ראייה נוספים כולל התמונה הקלאסית של ברווז/ארנב. בהמשך אני מתכוונת לפעול עם הילדים בנושא תקשורת והבנת נקודת הראות של האחר, במסגרת יחידה על חברות.


בגן חנה סנש בבאר שבע ערכו הגננת לימור פחימה וילדי הגן שיח אודות 'דיון', מה זה אומר לכבד את דעתו של החבר ועל זכותו של כל אחד לחשוב אחרת.


בגן רקפת בשאר ישוב  נערכה שיחה מרתקת בעקבות קריאת הספר על משמעות זווית הראייה האישית של כל אחד. הגננת גלית זלצר חשבה שהספר מתאים לצעירים ולבוגרים כאחד.


ילדי גן אגוז ממיתר הכינו בעזרת הגננת לימור סולומון ספר מתקפל כאשר בצד אחד שלו רואים פרט (למשל את חלקו האחורי של הנחש) וכשפותחים את קיפולי הספר המשמעות משתנה והנחש הופך לזנב כלב. בנוסף ביקשו מההורים למצוא תמונות של תעתועי ראייה וההורים שתפו פעולה ויצרו ביחד תערוכה גדולה. כולם נהנו.


נחמה ראובן גננת גן רותם בכפר סבא כתבה לנו: ספר מעולה, מומלץ ביותר! מה שרואים מכאן לא רואים משם. בעקבות הסיפור והתמונות ערכנו ניסוי: הצבנו בובה באמצע החדר והילדים עמדו סביבה במרחקים שונים ובכיוונים שונים. שאלתי כל אחד מה הוא רואה  ושיצייר את החלק שנראה לעיניו בלבד.


דורון יניב וילדי גן שרון בכפר סבא עסקו בפיתוח דמיון: בפני הילדים הוצגו ציורים מופשטים וכל ילד מצא בהם משמעות אחרת. הילדים הבינו שיש נקודת מבט שונה לכל דבר. אחר כך העבירו את הדיון לנושא של התמודדויות חברתיות - שיש דרכים שונות לילדים שונים להתמודד עם סיטואציות.


רותי שניאור מגן חרוב בגילון הכינה עם ילדי הגן בובות ארנב מגרביים!!


בגן שלדג ברחובות של הגננת מרינה מלייאן הביאו הילדים לגן חידות על חיות.


לגננת אושרה שמואל מגן החלמונית בנתניה היה רעיון מצוין של משחק צלליות עם האצבעות.


כתבה לנו הגננת שרה עזיזי מגן רימון בגבע בנימין: לארח ששוחחנו על הספר הגענו למסקנה כי יש מצבים בהם אנו משוכנעים שאנו מבינים את הסיטואציה אך היא בעצם יכולה להתפרש בדרכים שונות ויכול להיות שמישהו אחר יחשוב אחרת. הילדים הביאו דוגמאות מאלפות כמו בכי - שיכול להתפרש כעצב אך יכול להיות גם בכי של שמחה והתרגשות. ביקשתי מהילדים להביא מהבית חפצים שיכולים להתפרש בשני אופנים. הילדים הביאו חפצים כמו תפוז קטן שנראה כמו קלמנטינה, כרית שנראית כמו דובי ופנס שנראה כמו עט.


בגן רימון בקיבוץ ארז שיחקו הילדים והגננת עינת שוקרון במשחקי צלליות בעזרת הידיים והילדים אמרו למה זה דומה. בסדנת יצירה הילדים ציירו את כפות ידיהם בתנוחות שונות וכל ילד הפך את כף היד למשהו שונה בעזרת צבעים ודבקיות.


הגננת גלית שאבי בגן שקנאי בנתניה שוחחה עם הילדם על דמיון ומה שניתן לראות בעזרתו ודימתה את הציורים לעננים בהם כל אחד יכול לראות משהו אחר. הילדים עבדו עם כתמי צבע ונתנו להם פירושים.


הגננת מרים כהן מגן נופר חיננית ברעננה לימדה את הילדים את הביטוי 'תלוי בעיני המתבונן'.

From the Field

ברווז! ארנב!

סיפרו ואיירו: איימי קראוס רוזנטל וטום ליכטנהלד 

תרגום לרוסית של ההצעות להורים המודפסות בדפים האחרונים של הספר

 

Утка! Заяц!

Эйми Краус Розенталь и Том Лихтенхельд

Дорогие родители!

Что мы видим на картинке? Это заяц или утка? Смотря как смотреть. Книжка показывает, как на одну и ту же действительность можно смотреть с разных точек зрения, и как люди по-разному интерпретируют то, что они видят.

«Люди отличаются друг от друга тремя вещами: голосом, внешностью и разумом" (Санхедрин 37:1)

В жизни всем нам приходится встречаться с разногласиями и спорами. Найти способ жить в мире с людьми, по-разному смотрящими на действительность, – это трудная задача. Иногда мы так уверены в своей правоте, что из-за этого отметаем мнение другого. Иногда, когда другие не соглашаются с нами (особенно если они младше нас), мы думаем, что они просто ничего не понимают или не знают, и пытаемся всеми силами убедить их в том, что они ошибаются. Важно помнить, что если остановиться на минуту и посмотреть на мир по-другому, можно найти другие, новые и интересные точки зрения.

Забавный и простой рассказ "Заяц! Утка!" показывает, с какой легкостью можно смотреть на одно и то же с разных точек зрения и приходить к разным выводам. Способность видеть действительность глазами другого позволяет нам пересмотреть свое мнение и отнестись к мнению наших друзей с пониманием и эмпатией.

Занятия в кругу семьи

 • Когда вы в первый раз читали книжку, какое животное вы видели

– зайца или утку? А ваши дети видели то же самое? Было ли вам легко каждый раз узнавать на рисунке другое животное? Если бы вы должны были решать, что бы вы решили: это утка или заяц?

 • Можно ли видеть что-то, что другие не видят или не понимают так, как вы? Можно поиграть в "догадки и напрямки" (помните, как играли Митя и Никита из рассказа Алексея Толстого?): каждый по очереди рисует что-нибудь абстрактное, а другие участники стараются определить, что нарисовано, дорисовать и докрасить недостающее.
 • Как мы себя чувствуем, когда кто-то другой не видит (или не хочет видеть) то, что видим мы? Покажите детям картинки, онованные на оптических иллюзиях и попросите их рассказать, что они видят. Два самых известных примера "обманных картинок": старуха или молодая женщина и бокал или две физиономии (см. ниже).
 • В конце рассказа точки зрения меняются. Тот, кто раньше видел утку, теперь верит, что это заяц и наоборот. Меняли ли вы когда- нибудь свое мнение под влиянием точки зрения кого-либо другого? Как можно убедить кого-либо посмотреть на действительность с нашей точки зрения?
 • Можно с помощью рук спроецировать на стену тень в форме зайца (или утки!): тушим свет в комнате и освещаем одну стену с помощью фонаря или мощной настольной лампы. Поместив руки возле источника света и сплетая пальцы, изображаем фигурки животных. Можно ли распознать животных по тени на стене? Заяц это или утка? Можно изобразить и других животных и попробовать распознать их.
 • На внутренней обложке книжки нарисованы облака. Увидели ли вы форму животного внутри облака? Можно выйти на улицу и посмотреть на небо: какие образы мы видим в облаках?