Kindergarten Staff > טופס אישור הורים לפרסום תמונות הטופס לכל הורי הגן
?
> November 2016

טופס אישור הורים לפרסום תמונות הטופס לכל הורי הגן

טפסים להחתמת ההורים על אישור צילום

נשמח מאוד לקבל תמונות שלכם עם ספרי ספריית פיג’מה!

על מנת לפרסם תמונות באתר ובחומר פרסומי של ספריית פיג’מה אנו זקוקים לאישור בכתב מההורים. 

כדי שנוכל לפרסם את התמונות באתר החתימו את ההורים על הטופס הזה ושלחו אלינו  לפקס 03-6417580 או סרוק לדוא”ל  pjisrael@gmail.com בצירוף פרטים מלאים של הגן, שם הגן והעיר ופרטי התקשרות איתך (באם הנך שולחת בפקס, אנא צייני את שם הגן וכתובתו משני צידי הדף).

נא הקפידי לסמן האם כל הורי הגן חתמו על הטופס, אם לא הקפידי לשלוח אלינו רק תמונות בהם מופיעים ילדים שהוריהם אישרו את פרסום תמונותיהם.

שימי לב:
אין כל חובה או בקשה מצד ספריית פיג’מה להורים להסכים לחתום על האישורים וההשתתפות בתכנית אינה תלויה בהסכמה זו.

תודה על שיתוף הפעולה,
צוות ספריית פיג’מה
Print Share