Kindergarten Staff > אתר לקסיקון לתרבות ישראל
> December 2016

אתר לקסיקון לתרבות ישראל

באתר יש הרבה רכיבי מולטימדיה, המדור “מעט יוצרים” נותן מבט נוסף, מעורר השראה לעיתים, על חלק מהערכים. 

 

Print Source Share